Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.    Dowiedz się więcej    Zamknij ten pasek

Działalność

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 • Wspieranie działań osób prawnych i fizycznych w Polsce i za granicą w zakresie celów zbieżnych z działaniami Fundacji.
 • Organizowanie festiwali, wystaw, wernisaży, wykładów, spotkań artystycznych, prelekcji, koncertów, spektakli, projekcji filmów oraz innych imprez o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, sportowym i w zakresie ochrony środowiska, wliczając wydarzenia realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i serwisów elektronicznych.
 • Archiwizowanie prac i bibliografii osób zajmujących się działalnością zbieżną z celami Fundacji.
 • Współpracę z innymi organizacjami, organami państwowymi, instytucjami, osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą w zakresie zgodnym z celami Fundacji.
 • Organizowanie warsztatów, plenerów artystycznych, wycieczek zagranicznych i krajowych w celu poszerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń.
 • Udzielanie pomocy finansowej polskim i zagranicznym środowiskom twórców, sportowców oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska, kultury fizycznej i sportu, kultury i oświaty, polskim i zagranicznym organizacjom oraz indywidualnie poszczególnym osobom.
 • Wspieranie, organizowanie szkoleń z zakresu kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska i oświaty.
 • Wspieranie, prowadzenie i promowanie działalności reklamowej, poligraficznej, prasowej i wydawniczej, w tym działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych.
 • Wspieranie i organizacja aukcji dzieł sztuki współczesnej i dawnej.
 • Wspieranie, organizowanie kampanii reklamowych na rzecz upowszechniania kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, oświaty i ochrony środowiska.
 • Samodzielna organizacja, współorganizacja, uczestnictwo w targach promujących sztukę i kulturę, kulturę fizyczną i sport, ochronę środowiska i oświatę.
 • Szeroko rozumiane doradztwo związane min. z działalnością fundacji, technikami pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej na działalność kulturalną itp.
 • Uczestnictwo w krajowych i zagranicznych imprezach promujących działania zgodne z celami Fundacji np. w targach sztuki, warsztatach, sympozjach oraz wszelkich imprezach organizowanych dla celów społecznie użytecznych.
 • Wspieranie, projektowanie, wdrażanie i promowanie systemów informatycznych oraz innowacyjnych rozwiązań wpływających na rozwój branży artystycznej, kulturalnej, kultury fizycznej i sportu, oświaty i ochrony środowiska.
 • Wspieranie i realizacja projektów umożliwiających międzynarodową współpracę w zakresie zbieżnym z celami Fundacji lub mającym potencjalny wpływ na zakres działalności Fundacji.
 • Wspieranie i realizacja projektów mających na celu zwiększenie atrakcyjności regionu w zakresie zgodnym z celami Fundacji.
 • Wspieranie, finansowanie, współfinansowanie wyposażenia biur Fundacji lub innych instytucji kulturalnych, sal ekspozycyjnych, wystawowych, pomieszczeń pomocniczych ( np. klubów artystycznych, magazynów do przechowywania archiwaliów, dzieł sztuki itp.) oraz wspieranie, finansowanie, współfinansowanie zatrudnienia kadry tamże.
 • Inne działania realizujące cele statutowe.